Ochrana osobních údajů – GDPR

  1. Společnost DIFFERENT PHARMA a.s., se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice, IČ: 05593581, zapsaná u KS Ostrava, oddíl B, vložka 10881, a její dceřiné společnosti (dále jen „Provozovatel“) jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

– jméno a příjmení,

– emailovou adresu,

– text zprávy,

 

  1. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Provozovatelem, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj může zpracovávat i tento zpracovatel:

– společnost Joon Art s r.o., IČ: 04043936, se sídlem Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku,

– případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

 

  1. Vezměte, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

 

  1. V rámci povinností, vyplývajících z Nařízení EU, jmenoval Provozovatel osobu (pověřence pro ochranu osobních údajů), která bude dohlížet na dodržování všech zásad ochrany a zabezpečení osobních údajů.

 

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Provozovatele:

Mgr. Martin Blaško, LL.M., advokát

martin.blasko@ak-blasko.cz